0){?>
ພືດ ລົງທະບຽນ ລະຫວ່າງກວດແປງໃໝ່ (แปลงใหม่) ລະຫວ່າງກວດ (ແປງກວດຕິດຕາມ) ລະຫວ່າງກວດແປງຕໍ່ອາຍຸ (ແປງຕໍ່ອາຍຸ) ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (ບໍ່ລວມກວດຕິດຕາມກັບຕໍ່ອາຍຸ) ລວມ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ຍັງບໍໝົດອາຍຸ ไໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທີ່ໝົດອາຍຸ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງທັງໝົດ
ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່ ລາຍ ແປງ ໄຮ່

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 57

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 57
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 58
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 59

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 59
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 60

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 60
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 61

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 61
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 62

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 62
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 63

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 63
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 64
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 65

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 65
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 66

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 66
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 67

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 67
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 68

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 68
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 69

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 69
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 70

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 70
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 71

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 71
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 72

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 72
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 73

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 73
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 74

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 74
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 79

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 79
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 80

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 80
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val2

Filename: reporting/workgarden_plant_export.php

Line Number: 84

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/reporting/workgarden_plant_export.php
Line: 84
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 462
Function: view

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00