ຄົ້ນຫາສະຖານະຂອງການຮັບຮອງ GAP

ຄົ້ນຫາ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_personcode

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 26

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 26
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

ສະຖານະ ຊື່-ນາມສະກຸນ ລະຫັດແປງ ລະຫັດບັດປະຊາຊົນ ຊື່ພືດ ເບີໂທລະສັບ ອີເມວ ພື້ນທີ່ປູກ(ເຮັກຕາ) ຈໍານວນ(ຕົ້ນ) ຮອບການຜະລິດ ປະລິມານການຜະລິດ(ຕົ້ນ) ຈຸດພິກັດພື້ນທີ່ GPS (X,Y,Z) ທີ່ຢູ່ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ຢູ່ແປງ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 76

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 76
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 77

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 77
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 79

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 79
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 79

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 79
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 80

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 80
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 80

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 80
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 81

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 81
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 84

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 84
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 84

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 84
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 85

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 85
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 85

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 85
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: month

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 85

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 85
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 88

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 88
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 88

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 88
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 89

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 89
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgapbypersoncode.php

Line Number: 89

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgapbypersoncode.php
Line: 89
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 297
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once