ຄົ້ນຫາແຫຼງຜະລິດ GAP

ຄົ້ນຫາ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_garden_code

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 82

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 82
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_tas_number

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 83

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 83
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_personcode

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 84

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 84
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_name

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 85

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 85
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_plant

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 86

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 86
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: s_pav

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 87

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 87
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

ຊື່-ນາມສະກຸນ ລະຫັດແປງ ລະຫັດບັດປະຊາຊົນ ຊື່ພືດ ສະຖານະ ເບີໂທລະສັບ ອີເມວ ພື້ນທີ່ປູກ(ເຮັກຕາ) ຈໍານວນ(ຕົ້ນ) ລາຍການຜະລິດ ປະລິມານການຜະລິດ(ຕົ້ນ) ຈຸດພິກັດພື້ນທີ່ GPS (X,Y,Z) ທີ່ຢູ່ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ຢູ່ສວນ/ຟາມ

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 137

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 137
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 137

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 137
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 138

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 138
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 139

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 139
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 140
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 140
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 141

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 141
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 141

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 141
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 142

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 142
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 142

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 142
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 143
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 143

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 143
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 144

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 144
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 144

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 144
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 145

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 145
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 145

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 145
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: month

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 146

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 146
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

-

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 147

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 147
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 147

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 147
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

0.00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 148

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 148
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 148

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 148
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 149

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 149
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 149

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 149
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: val

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 150

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 150
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: front/searchgap.php

Line Number: 150

Backtrace:

File: /var/www/html/application/views/front/searchgap.php
Line: 150
Function: _error_handler

File: /var/www/html/application/controllers/Front.php
Line: 195
Function: parse

File: /var/www/html/index.php
Line: 292
Function: require_once